L2-HGA&HC

L2hga & HC – informasjon til alle som eier en Staffordshire Bull Terrier

Utformet av Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier © 2014

 

I løpet av de siste årene har et lite antall staffer blitt diagnostisert med en stoffskiftesykdom som har fått navnet L-2 hydroxglutaric acidiura eller L-2 HGA. Denne sykdommen har vist seg på ulike måter der hunder har vist atferdsendring, demens (stirrer ut i luften, legger seg til under bord og i kroker, bortfall av lydighet og husrenhet, nervøs tilstand med sterke anfall, intoleranse, ataksi (ukoordinerte bevegelser), skjelvinger og muskelstivhet. Sykdommen er påvist i ulike blodlinjer og antallet hunder som har fått diagnosen har økt siden den ble påvist første gangen. Sykdommen (og lignende sykdommer, D-2 HGA) er også funnet hos mennesker - sjelden, men allikevel ødeleggende for de familier som er rammet. Sykdommen er recessiv, noe som betyr at begge foreldre må være bærere av det defekte genet for at avkommet skal bli rammet. (se forklaring nedenfor)

 

HC (Juvenile Hereditary Cataract) er en progressiv tilstand som betyr at selv om valpen ikke er født med det så vil de utvikle det ved ungdomsstadiet (hovedtyngden av tilfellene vil starte ved 6-8 måneders alder eller senere, kan også forekomme ved tidlig valpestadie) og vil videreutvikles til hunden blir blind. Tilstanden er tosidig, og dette betyr at begge øyer vil bli rammet. HC er ingen ny sykdom på rasen, men har eksistert i over 30 år.

 

Det er utviklet en DNA-analyse som kan fastslå enkeltindividers HC og L2hga-status. Det er anbefalt at ALLE AVELSDYR der status ikke er kjent testes - slik at man har kontroll på sykdommene. Dette er sykdommer vi lett kan hindre at utvikles med at vi ALDRI parrer bærere med bærere eller ukjent status med ukjent status for den saks skyld.

For å foreta denne analysen bestiller man en svaber fra Animal Health Trust i England. http://www.ahtdnatesting.co.uk. Denne taes med til veterinær for å utføre testen og sendes sammen med et eget skjema som følger med forsendelsen fra AHT. All informasjon om forsendelse og betaling står på skjemaet. Svaberprøver må kun taes ut og sendes av veterinær. NKK godkjenner ikke resultater fra DNA‐tester som er tatt av eieren selv (med mindre eier også er veterinær)

Prisen på analysen er per 2014: £ 78,- for samlet L2hga & HC test eller £ 48 per hund dersom L2hga eller HC test bestilles enkeltvis. Andre veterinærkostnader i Norge kommer i tillegg. Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, påse derfor at svaberen blir sendt i god tid før eventuell parring.

 

Det vil være 3 mulige sluttresultater:

1. Clear: Fri. Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.

2. Carrier: Bærer. Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men vil teoretisk gi genet til 50% av avkommet. Bærere kan m.a.o parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.

3. Affected: Rammet. Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere.

 

Rasegruppen vil på det sterkeste anbefale at man parrer hunder med kjent status av L2hga og HC slik at vi kan fortsette å ha kontroll på disse lidelsene.

 

Dette er kombinasjoner som IKKE vil produsere avkom med lidelsene nevnt over.

 Clear x Clear

 Bærer x Clear

Dette er kombinasjoner som vil kunne / eller vil være i fare for - å produsere avkom med lidelsene nevnt ovenfor.

 Bærer x Bærer

 Affected x Clear

 Ukjent x Ukjent

 

Tekst kopiert fra rasegruppens hjemmeside http://www.norskterrierklub.no/nb-NO/Staffordshirebull.aspx