Eyes

PHPV/ PHTVL - Persisterende hyperplastisk primær vitreus / Persisterende hyperplastisk tunica vaskulosa lentis

PHPV er en øyelidelse som ikke rammer begge øynene, og fullstendig blindhet er uvanlig. Det er en øyelidelse som er synlig fra hunden er valp og man kan øyelyse valper på 6 uker for å få diagnosen. Sykdommen er ikke progressiv, så har ikke valpen sykdommen når den øyelyses som valp, så vil hunden heller ikke utvikle den senere. Phpv sjekkes foreløpig kun ved øyelysning. Det jobbes med å finne en DNA test til dette.

 

Retinal dysplasi er en medfødt misdannelse i netthinnen som kan angå avgrensede områder eller i mer sjeldne tilfeller hele netthinnen. Vi beskriver utbredelsen som: (multi)fokal, geografisk eller total.

Alle hunder som blir øyelyst i Norge blir også sjekket for retinal dysplasi. Se punkt 4 på attesten for øyeundersøkelse. Øyelysing ved 1 års alder er viktig for å avdekke slike medfødte lidelser.

Man antar at det er en autosomal recessiv nedarving på de raser som er undersøkt til nå.

Med unntak av total RD har ikke disse forandringene betydning for synet og de utvikler seg heller ikke (unntak: Engelsk springer spaniel – egne avlsanbefalinger). Det er derfor fornuftig å ikke dømme disse hundene for strengt samtidig som man ikke ignorerer funnene helt.

 

Distichiasis/ Ectopic Cilium ("feilstilte øyehår") En del hunder som er irritert på øynene, har feilstilte øyehår. Øyehårene kan være så små at de ikke er synlige for det blotte øyet. Dette kan være Distichiasis – små ekstra hår på øyelokksranden, Trichiasis – hår som vokser inn mot øyeeplet, eller Ectopic cilium – helt feilplasserte øyehår. Særlig sistnevnte kan irritere hunden og enda lage sår på hornhinnen. Disse hårene blir fjernet ved at de brennes eller skjæres bort. Hårene kan dog komme tilbake på andre steder langs øyelokksranden senere i livet.

 

Entropion / Ektropion Dette er en tilstand hvor det nedre øyelokket vender henholdsvis innover (entropion) eller utover (ektropion). I begge tilfeller vil hunden bli plaget og kan få gjentatte øyeinfeksjoner. Tilstanden kan være medfødt og arvelig. Entropion og ektropion kan korrigeres ved mikrokirurgi.

 

Corneadystrofi Dette er andre forandringer man av og til ser hos flere raser. De har en form der man ser hvite rundlige tettheter sentralt i hornhinnen. Disse stoffene tilhører fettgruppen og forandringene blir ofte større med alderen. Stoffene ligger i hornhinnens ytterste lag. De påvirker nesten aldri synet og skaper ellers lite problemer.