Elbow Dysplasia

Albueleddsdysplasi (AD) / Albueleddsartrose (AA)

 

 

AD, albueleddsdysplasi, er en samlebetegnelse for flere ulike typer sykdommer i albueleddet. Det er enten benbiter som løsner eller brusk som sprekker opp og biter løsner der også(osteochondrose). AD skyldes en feilutvikling i leddet. Albueleddet er et veldig trangt og lite ledd, i tillegg til at hunder belaster frambena mye mer enn bakbena. Dette gjør at mange opplever AD som veldig smertefullt. Etterhvert vil det dannes forkalkninger her også, og disse kalles albueleddsartroser(AA).

 

Denne lidelsen deles inn i grader; sterk, middels, svak og fri.

Svak grad gir sjelden symptomer, men sterk og middels kan gi halthet i kortere og lengre perioder.

På en hund med godt utviklet muskulatur, som kan kontrollere bevegelsene sine, vil man vanligvis ikke se halthet.

 

Artrosen i seg selv kan vanligvis ikke behandles.

Eventuell kirurgisk behandling må rettes mot årsaken til artrosen.

Ro og hvile etter ekstra smertefulle perioder, samt gradvis opptrening, og eventuelt smertestillende (alltid i samråd med veterinær!) er oppskriften for de fleste voksne hunder.

Hunden vil aldri bli kvitt artrosen, og vil kunne risikere perioder med halthet,

men svært mange hunder har artrose uten at de viser tegn til halthet.