Allergies

 

Den kløende hund eller katt - kan det være allergi?

 

Kan hunder og katter virkelig få allergi?

 

Hunder og katter kan få allergi akkurat som mennesker. En tredjedel av alle hudproblemer kan skyldes allergi. Akkurat som hos mennesker kan hunden eller katten din bli allergisk om våren og sommeren fordi det da finnes økte mengder pollen i luften. Den kan også reagere på støv og midd innendørs.

 

Hva er symptomene på allergi?

Det vanligste tegn på allergi er kløe. Dyret gnir hodet, biter og slikker seg. De områdene på kroppen som er mest utsatt er hodet, potene, flankene og rundt halen.Hvordan får hunder og katter allergi?Når hunden eller katten til stadighet blir utsatt for stoffer (allergener) den ikke tåler, kan den utvikle allergi. Vanligvis begynner kjæledyret med en kort periode med kløe og biting. I det første leveåret kan dette være så mildt at det ikke blir lagt merke til. Etter hvert blir kløen tydeligere og mer langvarig. Allergi kan være arvelig.

 

Hva er allergi?

Når et individ reagerer på et stoff, kalles dette en allergisk reaksjon. Disse stoffene (allergenene) omfatter pollen, soppsporer, flass fra dyr og menneske, husstøv-midd, lopper og fôr. Allergenene fører til allergiske reaksjoner gjennom kontakt med huden, innånding eller opptak fra mage-tarm kanalen. Allergiske dyr har for mye IgE antistoffer. Når disse bindes til allergenet frigjøres biokjemiske stoffer. I huden fører disse til kløe.

 

Når på året oppstår allergi?

Allergi oppstår når de allergiske stoffene er tilstede. De mest vanlige allergener som husstøvmidd eller soppsporer i hus vil gi allergi året rundt. Pollen-allergier vil være begrenset til pollensesongen. Fôrallergi kan oppstå alene eller som en del av et allergi problem.

 

Hvordan stille diagnosen allergi?

En allergi-diagnose stilles ved hjelp av pasientens sykehistorie og en grundig klinisk undersøkelse. Så vil veterinæren avgjøre om en allergitest er nødvendig. En blodprøve sendes til HESKAs referanse laboratorium i Norge, Dr.Baddaky as, hvor ALLERCEPT SCREEN testen utføres. Denne testen kan gi svar på om hunden er allergisk eller ikke. Hvis hunden er allergisk og man vil vite hva den er allergisk mot, sendes blodprøven videre til HESKAs referanselaboratorium for ALLERCEPT testen. Hvis veterinæren mistenker en fôrallergi utredes denne ved hjelp av eliminasjonsdiet.

 

Kan man forebygge allergi?

Det beste er å unngå de stoffene som fører til den allergiske reaksjonen. Enkelte stoffer er det umulig å unngå. I disse tilfellene må pasientens allergi behandles.

 

Hvordan behandler man allergi?

Kortison-preparater blir ofte foreskrevet for kortsiktig lindring av kløen, men langvarig bruk gir alvorlige bivirkninger. Antihistaminer, omega-3 fettsyrer, sjampo og immunterapi er bedre alternativer. Immunterapi er et ekstrakt fremstilt spesielt til ditt kjæledyr basert på ALLERCEPT testen. Immunterapi består av en rekke injeksjoner (sprøyter) som inneholder det allergifremkallende stoffet i økende mengder. Din veterinær vil diskutere de alternative behandlingsformene med deg.

 

Hvor vellykket er behandlingen?

Behandlingsresultatet vil være avhengig av ditt kjæledyrs generelle helse, graden av allergi og ditt engasjement i behandlingen. Følgende punkter vil som regel inngå i en allergibehandling:

 

 

1.Finn frem til stoffene som forårsaker allergien og reduser eller unngå kontakten med disse.

 

2.Gi anbefalte medisiner for å kontrollere de kliniske symptomene.

 

3.Immunterapi

 

 

Med immunterapi ønsker man å gjøre hunden eller katten mindre følsom for det allergifremkallende stoffet. Noen allergier avtar med tid og behandling, i andre tilfeller trenger dyret immunterapi hele livet. En kombinasjon av disse behandlingene vil føre til vellykket allergi-kontroll hos de fleste kjæledyr.

 

 

Babette Taugbøl - Veterinær og dermatolog (CertVD)

 

Kopiert fra www.drbaddaky.no

 

Atopi (allergi mot husstøvmidd, lagermidd, pollen)

Atopi er en medfødt, genetisk lidelse, hvor hunden danner for mye immunglobulin E mot allergener i omgivelsen. 5-10% av alle hunder rammes, de fleste innen de har fylt 3 år. I starten vil man hovedsakelig observere kløe. Kløe kan sees ved veldig mange hudsykdommer og veterinæren må derfor bruke tid på en grundig utredning. Den vil omfatte sjekk for ektoparasiter, hudinfeksjoner, en fôrallergiutredning og muligens andre tester. Så kan en blodprøve gi svar på hvilke stoffer hunden reagerer på. Disse stoffene må hunden unngå kontakt med. Om dette ikke lar seg gjøre, kan man bestille en allergen spesifikk immunterapi (”allergi vaksine”). Atopi hos hunden kan ikke helbredes, men som regel kontrolleres godt ved en kombinasjon av behandlinger. Jeg anbefaler å ikke bruke hunder med atopi i avl.

 

Fôrallergi/fôrintoleranse

Noen hunder er overfølsomme for forskjellige fôrråvarer, og mange av disse viser kløe før de er 6 måneder gamle. Som regel er det et protein i fôret som hunden regarer på. Hunder kan være overfølsomme for alle typer kjøtt, fisk, melk og egg. Det finnes dessverre ingen enkel blodprøvetest for å avsløre en fôrallergi. Veterinæren vil foreslå en helt spesiell diett, enten hjemmelaget eller ferdig produsert, Det gjelder å finne en diett som har andre råvarer enn det hunden har spist tidligere. Her må man huske på alt man gir sine firbente venner. Griseører, tyggepinner, tørrfisk, tørket lever og mye annet er rene protein-bomber.

 

Informasjon om midd og allergi

 

Husstøvmidd (Dermatophagoides farinae og D.pteronssinus er best dokumentert)

Disse lever på hudceller fra mennesker og dyr, gjærsopper, muggsopper og husholdningsrester. D.farinae og D.pteroyssinus har forskjellige antigener. Antigenfraksjoner og DNA sekvenser har blitt kartlagte. Døde midd og deres ekskrementer er like allergifremkallende som levende midd. Hunder reagerer på andre allergener fra disse middene enn menneskene (derfor er det viktig å bruke immunterapi fremstilt for hund).

 

Forekomst av husstøvmidd:

Middene liker hus med vegg-til vegg tepper, høy luftfuktighet og temperaturer omkring 17-24 grader. Det finnes mer husstøvmidd i fuktige hus (relative luftfuktighet må være over 60% for god reproduksjon hos middene). Antall midd øker fra august til november, ofte ser man også en topp om våren. Flere midd finnes på madrassen enn på golvet, særlig i soverommet.

 

Lagermidd:

Tyrophagus putresentiae , Acarus siro, Glycyphagus destructor, Lepidoglyphus.

Man mener at betydningen av lagermidd for atopisk dermatitt hos hund har økt de siste årene. Tyrophagus ser ut til å være et viktig allergen både for mennesker og dyr. Molekulær kloning har demonstrert at allergener fra Lepidoglyphus og Tyrophagus viser 40% identitet med allergener fra Dermatophagoides (husstøvmiddene), noe som underbygger at kryssreaksjoner vil forekomme. Man har påvist uttalt kryssreaksjoner særlig mellom husstøvmidd D. farinae og lagermiddene T. putrescentiae, A. siro når man måler IgE i blodprøver. Derfor må en regne med falsk positive reaksjoner selv om lagermidd ikke er tilstede. (Saridomichelakis M. N., Marsella R., Lee K.W. et al. Asessment of cross-reactivity among five species of house dust and storage mites. Veterinary Dermatology, 19;2;2008; s.67-73.)

Hos mennesker har alle lagermiddene dokumentert sammenheng med allergisk rhinitt, astma og atopisk dermatitt. Flere studier har vist sensitisering av hunder mot lagermidd.

 

Forekomst av lagermidd:

Disse hårete middene finnes i store mengder i høy, halm, kornprodukter og i husstøv, spesielt i hus med høy luftfuktighet. De trives best i et varmt (25-30 grad C) og fuktig (optimalt ved relativ fuktighet på 80%) miljø. Et slikt miljø øker også veksten av muggsopper som danner næringsgrundlaget for disse middene. De lever av ost, skinke, korn og protein-rik mat. Lagermiddene bruker insekter som transportmiddel. Dette kalles ”phoresy” og denne transportmetoden forenkler midd-forurensing av lagrede matvarer. Middene har blitt funnet i hundens omgivelser (husstøv, senger).

 

Midd og allergi

Høye serum IgE verdier mot lagermidd sees hyppig ved Allercept testing (HESKA Fc receptor test), noen ganger alene, men ofte i kombinasjon med høye verdier mot husstøvmiddene. Dette kan tolkes som sensitisering mot begge typene eller en kryssreaksjon. I en ny studie har man påvist kryssreaksjon in vivo og in vitro mellom husstøvmidd og lagermidd (se også kommentar lenger opp).

 

Finnes lagermidd i tørrfôr til hund?

Tidligere studier fra USA og Tyskland kunne ikke påvise kontaminasjon av tørrfôr med lagermidd. Nylig har man påvist lagermidd i en fabrikk i England hvor hundefôr blir pakket. I en oppfølgingsstudie har man påvist lav forekomst av lagermidden Acarus siro i 2 av 10 sekker med hundefôr når man har åpnet helt nye sekker. Etter 5 ukers åpen lagring i et kennelmiljø kunne man finne lagermidd (spesielt Tyrophagus) i 8 av 10 sekker med hundefôr.

Nyeste studie (Brazis, Serra, Sellés et al. Evaluation of storage mite contamination of commercial dry dog food. Veterinary Dermatology 2008, 19, 209-214) viser at:

2 av 10 helt nye sekker høy kvalitets tørrfôr inneholdt Acarus siro.

Etter 5 ukers oppbevaring (sekkene åpen og ved 23 grader C og ca 70% luftfuktighet): 9 av 10 sekker inneholdt lagermidd. Tyrophagus ble hovedsakelig påvist.

Konklusjon: lagermidd reproduser godt i tørrfôr. Temp. og luftfuktighet spiller også en rolle.

Hva kan en gjøre for å minske kontakten med hustøvmidd?

Vask hundens sengetøy i varmt vann (over 70 grader) ukentlig.

Bruk gjerne en seng med kunstskinn som er lett å holde ren.

Ikke la hunden ligge i sofa eller møblement eller seng.

Unngå leker laget av tøy.

La hunden oppholde seg i husrom uten tepper så langt som mulig.

Regelmessig rengjøring (fuktig mopping) der hvor hunden oppholder seg mest.

Bytt filter i støvsuger regelmessig.

Hold fuktigheten til et minimum (30-50%)

 

Hva kan en gjøre for å minske kontakten med lagermidd?

Ikke la hunden ligge i fuktige kjellere eller underetasjer.

Bruk luftavfukter.

Unngå låver, uthus, staller og områder hvor mat blir lagret.

Bruk hundefôr av god kvalitet og oppbevar det i lufttett kontainer, kjølig og tørt.

Evt. kan tørrfôr erstattes med våtfôr i en periode.

Rengjør område hvor hundefôr blir lagret samt oppbevarings kontainere regelmessig med klorin.

Ikke la hunden få oppholde seg i rom med høy luftfuktighet (bad, vaskerom, underetasjer).

 

Babette Baddaky Taugbøl

Veterinær og dermatolog

Dr. Baddaky as

 

August 2008

 

Kopiert fra www.drbaddaky.no

 

 

Allergisk hudbetennelse hos hund

Atopisk dermatitt hos hund

 

 

Flere studier har vist at ca 10 % av hunder med kløe som hovedsymptom har atopi. Enkelte raser og spesielle linjer har en høyere forekomst av atopi.

 

Diagnostiske kriterier for atopi hos hund - Uten kløe ingen atopi!

 

 

•Rase disposisjon (Bulterrier, Labrador retriver, Golden retriever, Dalmatiner, Setter, Boxer, Schäferhund, Lhasa apso).

 

•Atopiske individer i samme familie

 

•Kløen begynte i alderen 6 måneder til 3 år.

 

•Sykdommen er kronisk eller kronisk tilbakevendende

 

 

Kliniske symptomer:

 

 

•Kløe uten synlige hudforandringer, spesielt hodet, beina, abdomen.

 

•Fortykket, hyperpigmentert hud på dorsal tarsus og carpus.

 

•Konjunktivitt

 

•Otitis externa

 

•Kløe i analregionen.

 

•Sekundær overfladiske pyodermi spesielt på ventrale abdomen og mediale lår.

 

•Sekundær Malassezia infeksjon.

 

•Sekundær seborré

 

 

Utelukking av relevante differensialdiagnoser:

 

 

•Ektoparasitter (skabb, pelsmidd, lopper)

 

•Pyodermi

 

•Andre allergier (fôr-, loppebitt-)

 

•Mykoser (dermatophytose, Malassezia dermatitt)

 

•Positiv intrakutan test/ in vitro test (Fc-ε mastcelle reseptor test, ALLERCEPT™)

 

 

Atopi er en klinisk diagnose. En allergitest brukes kun til å underbygge diagnosen og til å identifisere allergenene som senere skal inkluderes i allergenspesifisk immunterapi.

 

 

 

Behandling av atopisk dermatitt hos hund

Atopi er en medfødt, genetisk lidelse hvor hunden danner for mye IgE og IgGd immunglobuliner mot allergener i omgivelsene. Allergiske lidelser kan som regel ikke helbredes, bare lindres. Tilstanden blir verre med årene og man må lære seg å leve best mulig med dette. Hunden kontrolleres ved en kombinasjon av alle punktene listet nedenfor. Å gjøre bare en ting er aldri tilstrekkelig. Patienten må følges opp med jevne mellomrom. Atopikere bør ikke brukes i avl. En vellykket atopibehandling krever en motivert eier.

 

Kombinasjonsbehandling:

 

 

•Unngå kontakt med allergenene hunden reagerer på iflg. allergitest (så langt dette er mulig). Husstøvmidd: unngå å ha hunden på soverommet, i sengen eller på ett vegg til vegg teppe. Den bør ligge på madrass med tett, fast trekk eller på en ”Bia-seng”. Trekket tørkes av med fuktig klut minst en gang ukentlig. Støvsugeren bør ha et filter. Se egen info om midd og allergi på denne hjemmesiden. Pollen: finn ut hvilke planter og trær som forekommer i hundens omgivelse. Prøv å unngå disse områdene under pollensesongen (trær på våren, gress på sommeren og ugress/urter på høsten). Plenen holdes kort og hunden holdes innendørs under plenklippingen. Hunden dusjes etter tur gjennom vegetasjonen. Hold dyret inne tidlig om morgenen og sent om ettermiddagen i den verste pollensesongen.

 

•Badebehandling 1-2ggr ukentlig med mild hypoallergen sjampo (f.eks. Ermidrà Shampoo). Det skal alltid anvendes en balsam /balsamspray (f.eks. Ermidrà Spray) etter hvert bad og denne kan også benyttes direkte på pelsen og masseres i huden uten å bade (når man har dårlig tid). Foreligger hudforandringer kan veterinæren anbefale andre spesial sjampo.

 

•Hyposensibilisering (nå kalt allergenspesifik immunterapi ASIT) er en type vaksinasjonsbehandling for å gjøre hunden mindre følsom overfor de stoffene den ikke tåler. Dette er den beste allergibehandlingen (må bestilles av veterinær).

 

•Kløedempende medisiner: En kan prøve med antihistaminer først, selv om en gjennomgang av studier viser at de ofte har lite effekt. Eksempler på antihistaminer til hund:Cetirizin, hydroksizin, clemastin, polaramin. Om kløen i perioder ikke lar seg kontrollere må en finne seg i å bruke lave doser prednisolon (cortison). Prednisolon kan brukes sammen med antihistaminer. Dosen på prednisolon bør ikke være høyere enn 0,2-0,5mg/kg annen hver dag. Andere kløedempende medisiner som kan være aktuelle er: ciklosporinA. Det er viktig å ha god kontroll på kløen til enhver tid. Ikke slutt med behandlingen når hunden ikke klør seg, men fortsett med lavest mulig dose.

 

•Tilskudd av omega-3 fettsyrer (f. eks Dr.Baddakys Fiskeolje) i maten kan dempe kløen og betennelsesprosessen og er viktig som tillegsbehandling. Omega-3 fettsyrer forbedrer hudbarrieren og gir blank pels. Best effekt oppnås ved høy dosering: gi 40mg eicosapentaensyre/kg/dag.

 

•Mange atopiker kan også reagere på fôrbestanddeler. En eliminasjonsdiett skal ha blitt gjennomført og en bør hold seg til et kvalitetsfôr. Unngå bruk av tyggebein, tørrfisk og hundegodis.

 

•I perioder hvor sykdommen blomstrer opp må veterinæren revaluere pasienten. Sekundære infeksjoner med stafylokokker eller gjærsopp (Malassezia) forekommer hyppig hos atopikere. Enhver hudbetennelse vil kunne føre til mer kløe.

 

•Ikke glem at psykisk velvare er like viktig for en hund som for mennesker. Regelmessig mosjon og stell tilpasset hundens behov vil gi bedre immunitet.

 

 

Babette Taugbøl

Veterinær og dermatolog (CertVD)

Oktober 2012

 

Kopiert fra www.drbaddaky.no